POLITYKA COOKIES

Administratorem danych znajdujących się w serwisie jest ANNA URBAŃCZYK, prowadząca działalność gospodarczą WILD CHILD Anna Urbańczyk, znajdującej się przy ul. Jana Pawła II nr 17, 32-556 Kwaczała. Celem przetwarzania danych jest możliwość dokonywania zakupów produktów z firmy WILD CHILD, kontaktu klienta z firmą i odwrotnie. Firma nie przekazuje innemu podmiotowi danych na temat swoich klientów. Pełna klauzula poufności danych znajduje się tutaj

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych przez: Anna Urbańczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Wild Child Anna Urbańczyk, ul. Jana Pawła II  nr 17,32-556 Kwaczała (poczta Alwernia), NIP: 6281927222, REGON: 367142141, prowadząca sklep internetowy pod adresem https://wildchild.pl/ drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje

1.    AdministratorAnna Urbańczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Wild Child Anna Urbańczyk, ul. Jana Pawła II nr 17,32-556 Kwaczała (poczta Alwernia), NIP: 6281927222, REGON: 367142141, prowadząca sklep internetowy pod adresem https://wildchild.pl/, świadczącą usługi drogą elektroniczną oraz przechowującą i uzyskującą dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.

2.    Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane pozyskane z Cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie.

3.    Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.    Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Obejmuje m.in. informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Administratora. Pozwalają dostosowywać reklamy, dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne, do preferencji i zwyczajów ich użytkowników.

5.    Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie https://wildchild.pl/.

6.    Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.    Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.    Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.    Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.

3.    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

a)         Cookies sesyjne (session cookies): są to pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b)         Cookies trwałe (persistent cookies): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

c)         "niezbędne" pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

d)         pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

e)         "wydajnościowe" pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

f)          "funkcjonalne" pliki Cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

g)         "reklamowe" pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

4.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika Serwisu. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

a)         konfiguracji Serwisu:

-      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

-      rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

-      zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

-      zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.

b)         uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie i zapewnienie sesji:

-      utrzymania sesji po zalogowaniu Użytkownika Serwisu – brak konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu;

-      poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

-      optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c)         realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

-      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

-      poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d)         zapamiętania lokalizacji Użytkownika w zakresie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e)         analiz i badań oraz audytu oglądalności celem tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f)          zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

2. Administrator Serwisu wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a)         prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

§  www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

§  www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b)         zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

§  Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

§  HotJar [administrator cookies: HotJar  Ltd. z siedzibą  Malcie]

c)         wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

§  twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

§  Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

§  instagram.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

§  Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.    Do decyzji Użytkownika należy akceptacja obecności plików Cookies. Jednym ze sposobów są ustawienia przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę większości plików Cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki. Na podanych poniżej stronach można uzyskać dodatkowe informacje - opisujące możliwości konfiguracji plików cookie w przypadku najpopularniejszych przeglądarek:

§  Google Chrome -https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

§  Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

§  Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

§  Apple Safari - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL

§  Windows Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

2.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.